Chính sách & Quy định chung

1.         Quy định và hình thức thanh toán: Công ty Cổ Phần Indochine Media Ventures Việt nam thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ quảng cáo và đăng tải các sản phẩm quảng cáo do công ty thực hiện trên ấn phẩm quảng cáo barcodemagazine và website www.barcodemagazine.vn. Mọi giao dịch sẽ được thực hiện trực tiếp tại công ty và không có chức năng thanh toán tại website www.barcodemagazine.vn

2.         Chính sách vận chuyển, giao nhận: không

3.         Chính sách bảo hành: Chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ quảng cáo nên không có chính sách bảo hành.

4.         Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền: không.