Chính sách bảo mật

1.         Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

– Khi khách hàng sử dụng dịch vụ quảng cáo của công ty Cổ phần Indochine Media Ventures Việt Nam trên ẩn phẩm quảng cáo dạng in hoặc trên website www.barcodemagazine.vn, khách hàng cung cấp thông tin để chúng tôi liên hệ và tạo ra các sản phẩm cho khách hàng, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin cá nhân của khách hàng như:

            Họ và tên,

            Địa chỉ,

            Điện thoại,

            Email, và

            Một số thông tin khác

– Các thông tin này được thu thập nhằm mục đích liên hệ và cung cấp các thông tin khách hàng yêu cầu, tạo ra các sản phẩm quảng cáo theo yêu cầu của khách hàng, và cung cấp các quảng cáo của chúng tôi.

2.         Phạm vi sử dụng thông tin

– Các thông tin được thu thập sẽ được sử dụng và khai thác bởi chúng tôi và nhân viên của chúng tôi.

– Các thông tin được thu thập sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ trường hợp việc cung cấp được sự đồng ý của khách hàng hoặc pháp luật quy định phải cung cấp theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

– Các trường hợp khác mà khách hàng đồng ý.

– Ngoài phạm vi sử dụng nêu trên, chúng tôi cam kết không cố ‎‎ý tiết lộ thông tin khách hàng, không bán, không cung cấp hoặc chia sẻ cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác.

3.         Thời gian lưu trữ thông tin

– Các thông tin được cung cấp sẽ được lưu trữ và bảo mật trên hệ thống máy chủ của công ty trong khoảng thời gian theo quy định pháp luật quy định hoặc cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ.

4.         Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

– Công ty Cổ Phần Indochine Media Ventures Việt Nam

– Địa chỉ liên hệ: Biệt thự số A2.02 Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh 

– Email: info@indochinemedia.com

– Điện thoại liên hệ: (08) 35149547

5.         Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

– Khách hàng có quyền yêu cầu kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ trực tiếp và yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

6.         Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của khách hàng được thu thập sẽ được chúng tôi bảo mật tuyệt đối theo quy định của pháp luật. Việc sử dụng, cung cấp và chia sẻ thông tin cá nhân của các khách hàng ngoài mục đích sử dụng thông tin trong chính sách bảo mật này chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc các trường hợp pháp luật có quy định.

– Không sử dụng, cung cấp, chia sẻ, chuyển giao hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

– Chúng tôi biết rằng thông tin cá nhân của khách hàng là một phần rất quan trọng trong việc kinh doanh, chúng tôi cam kết không bán, cung cấp hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào khácvì mục đích thương mại trừ các trường hợp quy định trong chính sách bảo mật thông tin này.

Trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của website, vui lòng liên hệ qua số điện thoại (08) 35149547 hoặc email info@indochinemedia.com.