MAILING ADDRESS

Địa chỉ của công ty IMV tại Việt Nam:

29.D6, SAIGON PEARL VILLAS, 92 NGUYỄN HỮU CẢNH, Q. BÌNH THẠNH, TP. HỒ CHÍ MINH

EDITORIAL

Mọi đóng góp về nội dung, hình ảnh và ý tưởng cho các chuyên mục, vui lòng liên hệ với ban biên tập Barcode tại:

Ms. Tien Nguyen – t.nguyen@indochinemedia.com

ADVERTISING

Mọi thắc mắc về các vấn đề liên quan đến quảng cáo, vui lòng liên hệ với bộ phận Sales tại:

Ms. Minh Hoài <h.nguyen@indochinemedia.com >

FEEDBACK

Mọi vấn đề liên quan đến việc mua báo/đặt báo, vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi tại:
Mr. Dung Nguyen – dung.nguyen@indochinemedia.com
Hoặc điền form: https://goo.gl/Na5zn5

Mọi vấn đề liên quan đến kỹ thuật của website, vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi tại:

@indochinemedia.com